Regulamin

Właścicielem i administratorem serwisu iwonaerikssondesign.eu jest szwedzka firma  “Iwero” Iwona Eriksson, Humlevägen 5, 194 66 Upplands Väsby, Szwecja.
Firma posiada europejski nr VAT, który jest udostępniany na życzenie klienta. Firma działa według prawa szwedzkiego.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu przez całą dobę za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu robienienadrutach.pl.

Wymogi techniczne

Korzystanie ze stron serwisu Iwona Eriksson Design „Dzierganie ze zrozumieniem” l jest możliwe przy spełnieniu poniższych wymagań technicznych:
– Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron www i ewentualnymi wtyczkami umożliwiającymi odtwarzanie materiałów wideo np. z serwisu YouTube.
– Posiadanie dostępu do internetu.
– Włączona obsługa cookies w przeglądarce.
– Posiadanie zainstalowanej w komputerze aplikacji umożliwiające odczytywanie plików w formacie PDF.

 

Procedura zawarcia umowy i zamówienie.

Skorzystanie z wybranego produktu dostępnego w ramach iwonaerikssondesign.eu możliwe jest przy prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z poniższym trybem:
– Złożenie zamówienia przez klienta za pośrednictwem strony riwonaerikssondesign.eu.
– Dokonanie przez klienta zapłaty za usługę. (Dokonanie przez klienta zamówienia i opłacenie go stanowi oświadczenie zawarcia umowy).
– Po zaksięgowaniu płatności klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi. (Usługa jest elektroniczna i jest możliwa jeśli klient pozostawił aktualny i funkcjonujący adres e-mail. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza i podanie aktualnych danych).

 

Płatności

Ceny podane w serwisie robienienadrutach.pl przedstawione są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości zależnej od kraju zamieszkania klienta zgodnie z systemem MOSS obowiązującym w EU od 1 stycznia 2015 r.

Klient ma możliwość uiszczenia wpłaty poprzez wykorzystanie przelewów z wybranych banków działających w Polsce, za pomocą systemu PayPal, kartą płatniczą lub kredytową

Płatności są obsługiwane przez:
1). Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (TPay) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, numer NIP 7773061579, REGON 300878437 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
2). Stripe Payments Company: Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Stripe jest znaną na świecie firmą obsługującą płatności kartą. Z płatności tych korzystają między innymi duże firmy jak VOLVO oraz H&M.
3). PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Podczas zapisywania się na newsletter lub jakąkolwiek inną listę mailingową wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych. W tym przypadku twoje dane osobowe mogą być przekazane na rzecz: UAB MailerLite, J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuania, które administruje nasze listy mailingowe.

 

Korzystanie z usługi

Klient może korzystać z usługi przez czas nieokreślony pod warunkiem, że nie dopuści się zachowań na szkodę serwisu iwonaerikssondesign.eu, które zostaną uznane przez prowadzącego serwis jako niewłaściwe, czy też na szkodę osób trzecich, w szczególności innych osób korzystających z tego samego serwisu

Klient zobowiązany jest do:
– Nieprzekazywania na stronach serwisu treści propagujących przemoc, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobro osób trzecich.
– Niekorzystania z oprogramowania zakłócającego pracę serwisu.
– Korzystania z treści zamieszczonych w serwisie tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku.

Prowadzący serwis iwonaerikssondesign.eu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z możliwości korzystania z serwisu w trybie natychmiastowym osoby, które w jakiś sposób szkodzą funkcjonalności serwisu. Osoba, która pozostała pozbawiona prawa do korzystania z serwisu nie może ponownie korzystać z jego usług,

Umowa dotycząca korzystania z serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że klient po uregulowaniu opłaty uzyskuje nieograniczony w czasie dostęp do wzorów w plikach pdf lub wybranych kursów z tutorialami video. Umowa ta może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podawania przyczyny, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Reklamacje

Firma Iwero prowadzi starania w celu poprawnego działania serwisu iwonaerikssondesign.eu w takim zakresie, jaki jest możliwy przy obecnej wiedzy technicznej.
W przypadku problemów technicznych z produktem klient może zgłosić reklamację towaru na adres drutoterapia @ iwonaeriksson.eu (bez spacji). Właściciel serwisu zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w rozsądnym terminie.
W reklamacji klient zobowiązany jest podać swoje pełne imię i nazwisko, a także wysłać e-mail z adresu, który klient używa w serwisie iwonaerikssondesign.eu

 

Zwrot i gwarancja satysfakcji

Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dokonania zakupu, bez podawania przyczyn w przypadku produktu online: Kurs Dziergać ze zrozumieniem. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zakupu produktu.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi w całości otrzymaną od klienta płatność w wysokości ceny usługi w momencie zakupu.
Odstąpienie od umowy nie dotyczy plików pdf. Pliki pdf nie podlegają zwrotom.

Translate »